fbpx

Měníme minusy na plusy

očekávaný výnos až

%

Hodnota investice do fondu může
klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena.

p.a.

V době finančních senzací
a krypto-spekulací
přinášíme na trh investiční příležitost,
která stojí na dekádami ověřeném
byznys modelu.

Měníme minusy na plusy

očekávaný výnos až

%

p.a.

Hodnota investice do fondu může
klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena.

V době finančních senzací
a krypto-spekulací
přinášíme na trh investiční příležitost,
která stojí na dekádami ověřeném
byznys modelu.

Nabízíme investorům příležitosti pro zhodnocení volného kapitálu.

Jak to funguje?

Analytici r2p invest hledají nové investiční příležitosti na trhu s pohledávkami ve třech klíčových lokalitách: Střední Evropa, Rusko a Asie. Do nejlukrativnějších pohledávek investujeme prostřednictvím našich lokálních SPVs – special purpose vehicles.

Servis a správu pohledávek

zabezpečuje jedna z nejúspěšnějších firem v této oblasti, M B A Consult.

 

Očekávaný výnos: až 8.4 % p.a.

Po uplynutí 3 let od držení cenného papíru očekávaný výnos až 25,2% netto.

Hodnota investice do fondu může
klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena.

Servis a správu pohledávek

zabezpečuje jedna z nejúspěšnějších firem v této oblasti, M B A Consult.

 

Očekávaný výnos:

až 8.4 % p.a.

Po uplynutí 3 let od držení cenného papíru očekávaný výnos až 25.2 % netto.

Hodnota investice do fondu může
klesati stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena.

Investiční strategie

r2p invest prostřednictvím svých dceřiných společností vyhledává a investuje do prověřených portfolií evropských a středoasijských pohledávek.

Ty jsou následně spravovány renomovanou společností M B A Consult, která působí na trhu od roku 1996 a je přední mezinárodní inkasní společností v CEE regionu, Rusku, Číně, Indii, Indonésii, Filipínách, Singapuru a Kazachstánu.

Po inkasu pohledávky příslušnou SPV se prostředky zhodnocené o úrok vrací zpět do fondu a celý proces se může opakovat.

r2p invest SICAV, a.s.

Fond kvalifikovaných
investorů ve formě SICAV

r2p invest SICAV, a.s.,
IČO 07315899

ROHAN BUSINESS CENTRE
Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B)
186 00 Praha 8

telefon: +420 277 000 144
email: klient@avantfunds.cz

Upozornění pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb. a jeho podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozornuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8. Bližší informace o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (tzv. GDPR) https://www.avantfunds.cz/gdpr/, další důležité informace pro investory: https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.