Lidé

Mgr. Robert Robek

Mgr. Robert Robek
Ředitel správy majetku a místopředseda představenstva, AVANT IS

Absolvoval Právnickou fakultu UK. Pracoval v oboru realit, nemovitostního developmentu a řízení investiční výstavby. Je držitelem makléřské licence, má praxi na pozici vedoucího makléře u spol. BH Securities, a.s., v oblasti primárních emisí a obchodování s investičními CP. Od roku 2007 se věnoval obhospodařování a administraci fondů kolektivního investování.

Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA

Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA
Ředitel správy majetku a místopředseda představenstva, AVANT IS

Vystudoval obor finance na Vysoké škole ekonomické a právo na Karlově Univerzitě. Působil jako referent finanční politiky na Ministerstvu financí ČR se zaměřením na krizové řízení finančních institucí.

JUDr. Petr Krátký

JUDr. Petr Krátký
Ředitel správy majetku fondu, AVANT IS

Po absolvování magisterského titulu na Zakarpatskí statní univerzite získal titul JUDr. na Právnické fakulte Univerzity Karlovy v Prahe. Před nástupem funkce portfolio manažera působil déle než 10 let ve sféře finančních institucí. Mj. Česká Pojišťovna (obchod); ING pojišťovna a penzijní fond (řízení provozně fin. odd. a odd. operačních rizik); Česká Spořitelna (interní audit), GE Money Bank (compliance, vedení týmu kontrol OM).

Od r. 2014 působí v AVANT investiční společnosti, a.s., kde vedl právní oddělení a oddělení compliance (2014-2016) a od r. 2017 se zabývá správou fondů kvalifikovaných investorů se zaměřením zejm. na úvěry, majetkové účasti v kapitálových obchodních společnostech a nemovitosti.

Rádi Vám poskytneme další informace.

Vyberte si, jakou formou Vás máme kontaktovat!