Kontakt

r2p invest SICAV, a.s.,
IČO 07315899
Evidenční číslo B 23674 vedené
u Městského soudu v Praze

CITY TOWER
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4 – Nusle
ID datové schránky: 66jc5hx

LEI: 3157004HYTTFHF5HF741

telefon: +420 277 000 144
email: klient@avantfunds.cz

 

Více informací o fondu r2p invest SICAV, a.s. Vám podá

 

Bc. Pavel Bříza

Člen představenstva
a obchodní ředitel,
AVANT investiční společnost, a.s.

M: +420 604 231 069
T: +420 277 000 144
pavel.briza@avantfunds.cz

 

Ing. Ludvík Miška

Ředitel správy majetku, AVANT IS
AVANT investiční společnost, a.s.

M: +420 773 754 353
ludvik.miska@avantfunds.cz