Kontakt

r2p invest SICAV, a.s.,
IČO 07315899
Spisová značka
B 23674
vedená u Městského soudu v Praze

ROHAN BUSINESS CENTRE
Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B)
186 00 Praha 8

telefon: +420 277 000 144
email: klient@avantfunds.cz

Více informací o fondu
Vám poskytnou 

 

JUDr. Petr Krátký

Ředitel správy majetku fondu
M: +420 725 834 918
T: +420 277 000 144
kratky@avantfunds.cz

Bc. Pavel Bříza

Obchodní ředitel
M: +420 604 231 069
T: +420 277 000 144
pavel.briza@avantfunds.cz

r2p invest SICAV, a.s.,
IČO 07315899

ROHAN BUSINESS CENTRE
Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B)
186 00 Praha 8

telefon: +420 277 000 144
email: klient@avantfunds.cz

Upozornění pro investory

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona o investičních
společnostech a investičních fondech č. 240/2013 Sb. a jeho investorem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Detailní informace obsahuje statut fondu a sdělení klíčových informací (KID). Tyto dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8. Bližší informace o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (tzv. GDPR) https://www.avantfunds.cz/gdpr/, další důležité informace pro investory: https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.